• 0

Trước mặt của mình rất là tròn và nó khiến mình thiếu tự tin trong mọi hoàn cảnh, sau khi độn cằm ở Hương Giang thì cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Cảm ơn TMV Hương Giang.