Thông tin bác sĩ


Quá trình học tập và công tác của Ths.Bs Bùi Văn Cường 
Bằng cấp, chứng chỉ của Ths.Bs Bùi Văn Cường


BẰNG CẤP

 • Tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Đại Học Y Hà Nội 

 • Tốt nghiệp chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ của Đại học Strasbourg Cộng Hòa Pháp

 • Tốt nghiệp các khóa đào tạo chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ KCCS của Hàn Quốc


CÔNG TÁC

 • Bệnh viện Việt Đức

 • Bệnh viện Đại học y Hà Nội

 • Bệnh viện Xanhpon

 • Bệnh viện Việt Nam Cuba

 • Bệnh viện Da liễu Trung Ương

 • Bệnh viện đa khoa An Việt


HỘI VIÊN

 • Hội viên hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Việt Nam

 • Hội viên hội phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Quốc tế ISAPS COURSE