• 0

Ai cũng khen em đẹp tự nhiên và trẻ ra rất nhiều. Có lẽ lựa chọn BS Cường để nâng mũi là lựa chọn đúng đắn nhất của em trong quá trình cải thiện lại bản thân.