• 0

Mũi trước của mình rất xấu, thấp và cánh mũi to nó khiến mình mất tự tin rất nhiều. Sau khi tìm hiểu Hương Giang mình đã quyết định thực hiện nâng mũi.