Nâng ngực giá bao nhiêu?

12/05/2023

Nâng ngực đẹp, an toàn có mức giá bao nhiêu. Tuỳ vào tình trạng và mức độ ngực mà giá nâng ngực có thể khác nhau


Hỏi: Chị Hồng muốn biết giá nâng ngực tại Thẩm mỹ viện Hương Giang?

Trả lời: Giá nâng ngực phụ thuộc vào tay nghề bác sĩ, chất liệu túi độn ngực, phương pháp và công nghệ nâng ngực. Tuỳ vào tình trạng và mức độ ngực mà giá nâng ngực có thể khác nhau. Để có cái nhìn tổng quan và chi tiết sau đây là bảng giá nâng ngực mới nhất tại Thẩm mỹ viện Hương giang.

Bảng giá nâng ngực đặt túi:

 •  Nâng ngực Mentor Extra có giá: 90.000.000Đ

 •  Nâng ngực Nano Chip Ergonomix có giá 80.000.000Đ

 •   Nâng ngực Nano Chip có giá 70.000.000Đ

 •   Nâng ngực Nano không chip có giá 60.000.000Đ

Bảng giá treo ngực sa trễ kết hợp đặt túi ngực:

 •  Treo sa trễ cấp độ 1: 10.000.000Đ

 • Treo sa trễ cấp độ 2: 15.000.000Đ

 • Treo sa trễ cấp độ 3: 20.000.000Đ

 • Treo sa trễ cấp độ 4: 25.000.000Đ

Bảng giá treo ngực sa trễ không đặt túi ngực:

 • Treo sa trễ cấp độ 1: 35.000.000Đ

 • Treo sa trễ cấp độ 2: 35.000.000Đ

 • Treo sa trễ cấp độ 3: 35.000.000Đ

 • Treo sa trễ cấp độ 4: 40.000.000Đ

Bảng giá thu nhỏ ngực phì đại:

 •  Thu nhỏ ngực phì đại: 90.000.000Đ